2021. 12. 06.

A Szilágyis Alapítvány kuratóriumának díjai, jutalmai

A 2021. évi Erzsébet-nap alkalmából

Erzsébet-napi jutalom

A közel három évtizede működő, iskolánk öregdiákjait, nyugdíjas és gyakorló pedagógusait, támogató szülőket összefogó Szilágyis Baráti Kör által létrehozott Szilágyis Alapítvány kuratóriuma minden évben Erzsébet-napon az osztályfőnökök javaslatai alapján jutalmazza azokat szilágyis diákokat, akik az előző tanévben kiemelkedő eredményeikkel, fellépésekkel öregbítették az intézmény hírnevét. Az idei Erzsébet-napon az alábbi diákok vették át jutalmukat:

 • Bagi Bereniké 10.A
 • Bakos Eszter 11.D
 • Bernát Máté 11.D
 • Blau Kata 10.E
 • Bodnár Dóra 12.D
 • Deme Bence 12.C
 • Dudás Orsolya 10.D
 • Fejes Ábel 11.C
 • Fekete Anna 12.A
 • Fodor Virág 9.D
 • Hochoner Virág 12.B
 • Huber Vivien 11.E
 • Hűvölvölgyi Márton 12.E
 • Janohin Gréta 10.D
 • Kádár Viktor 12.D
 • Kapás Janka 12.C
 • Kerecsendi Bence 10.C
 • Koncsos Emese 12.B
 • Kormos Eszter 12.D
 • Kóró Emese 12.D
 • Kovács Balázs 11.D
 • Kovács Dóra 12.A
 • Majoros Rózsa 11.C
 • Mohácsi Patrícia 12.B
 • Nagy Zsolt Ferenc 11.D
 • Pataki Kata 11.E
 • Pozsonyi Balázs 12.C
 • Radványi Zita 12.C
 • Tompa Iván 10.D
 • Tóth Beáta 10.E
 • Váraljai Natalie 10.B
 • Varga Boglárka 12.B
 • Virágh Fanni 11.E
 • Völfinger Ábel 10.B
 • Vöröss Gergő 12.B

Az Év Tanára-díj

A kuratórium 2011-ben létesítette Az Év Tanára díjat, hogy minden évben Erzsébet-napon a tantestület titkos szavazásának eredménye alapján jutalmazza az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium nevelőtestületének azt a pedagógusát, aki az előző tanévben magasan kiemelkedő munkát végzett.
2021-ben „Az Év Tanára” Kassainé Csuti Dóra, biológia-földrajz szakos tanár.

Pro Schola-díj

A Szilágyis Alapítvány kuratóriuma által adományozott legrangosabb elismerés a Pro Schola-díj, amellyel azoknak a pedagógusoknak, öregdiákoknak a munkáját ismeri el és köszöni meg, akik hosszú éveken át nagyon sokat tettek az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégiumért. A díj rangját emeli, hogy nem minden évben ítéli oda a kuratórium, azonban az idén megtette ezt.
2021-ben Pro Schola díjban részesült Gönczi Sándor, az intézmény 2020-ban nyugalomba vonult igazgatója.

A Legszöszösebb Diák

2011-ben az akkor végzett diákjaink megalapították a Szilágyis Öregdiákok Szervezetét, közismert nevén a SZÖSZ-t. A SZÖSZ minden évben meghirdeti és lebonyolítja azt az online szavazást, amelynek nyertese egy évre elnyeri A Legszöszösebb Diák címet. A jelölteket a mindenkori végzős osztályok állítják, szavazati joggal az intézmény diákjai, tanárai rendelkeznek. A szavazás eredményének kihirdetése minden évben az Erzsébet-napon
történik.
A 2021-es szavazás eredményeként a címet Herman Dorka 12.c osztályos tanuló nyerte el.