2021. 10. 04.

Fizika középszintű érettségi tételekhez tartozó kísérletek 2023

1. Tétel
Kísérlet: A Mikola-csőben lévő buborék mozgását tanulmányozva igazolja az egyenes vonalú egyenletes mozgásra vonatkozó összefüggést!
Szükséges eszközök: Mikola-cső, dönthető állvány, befogó, stopperóra, mérőszalag

2. Tétel
Kísérlet: Határozza meg a lejtőn legördülő kiskocsi gyorsulását méréssel (a kezdeti sebesség legyen 0)!
Szükséges eszközök: lejtő, kiskocsi, stopperóra, függvénytáblázat

 

3. Tétel
Kísérlet: A testek tehetetlenségének vizsgálata.
Szükséges eszközök: pohár, papírlap, egy pénzérme

4. Tétel
Kísérlet: Erőmérővel kiegyensúlyozott karos mérleg segítségével tanulmányozza a merev testre ható forgatónyomatékokat és az egyszerű emelők működési elvét!
Szükséges eszközök: karos mérleg, súly, vonalzó

5. Tétel
Kísérlet: Különböző tömegű súlyok felhasználásával vizsgálja meg egy rugóra rögzített, rezgőmozgást végző test periódusidejének függését a test tömegétől!
Szükséges eszközök: állványra rögzített rugó, 6 ismert tömegű súly, stopperóra, milliméterpapír

6. Tétel
Kísérlet: Az Arkhimédészi hengerpár segítségével mérje meg a vízbe merülő testre ható felhajtóerő nagyságát!
Szükséges eszközök: arkhimédészi hengerpár, rugóserőmérő, 2 db főzőpohár, víz

7. Tétel
Kísérlet: A hőtágulás bemutatása- golyó és lyuk hőtágulása.
Szükséges eszközök: Gravesande-készülék, Bunsen-égő, hideg víz, gyufa

8. Tétel
Kísérlet: Boyle-Mariotte-törvény szemléltetése.
Elzárt gázt összenyomva tanulmányozza a gáz térfogata és nyomása közti összefüggést állandó hőmérsékleten!
Szükséges eszközök: Boyle-Mariotte készülék

9. Tétel
Kísérlet: Tanulmányozza szilárd, illetve folyékony halmazállapotú anyag gáz halmazállapotúvá történő alakulását!
Szükséges eszközök: borszeszégő, kémcső, kémcsőfogó csipesz, vizes papír zsebkendő, könnyen szublimáló anyag (jód), tű nélküli orvosi fecskendő, termosz meleg vízzel, gyufa

10. Tétel
Kísérlet: Testek elektromos állapota. Különböző anyagok segítségével tanulmányozza a sztatikus elektromos töltés és a töltésmegosztás jelenségét!
Szükséges eszközök: két elektroszkóp, ebonit rúd, szőrme, üvegrúd, száraz papírlap, vezető, fogó

11. Tétel
Kísérlet: Egy áramforrás és két zseblámpaizzó segítségével tanulmányozza a soros, illetve a párhuzamos kapcsolás feszültség és teljesítmény viszonyait!
Szükséges eszközök: 4,5V-os zsebtelep, két egyforma zsebizzó foglalatban, kapcsoló, vezeték, feszültségmérő műszer, áramerősség-mérő műszer

12. Tétel
Kísérlet: Egyenes vezető mágneses terének vizsgálata.
Szükséges eszközök: áramforrás, vezető, iránytű, állvány

13. Tétel
Kísérlet: Légmagos tekercs és mágnes segítségével tanulmányozza az elektromágneses indukció jelenségét!
Szükséges eszközök: középállású demonstrációs áramerősség-mérő, különböző menetszámú vasmag nélküli tekercsek, 2 db rúdmágnes, vezetékek

14. Tétel
Kísérlet: Mérje meg a kiadott üveg henger törésmutatóját!
Szükséges eszközök: üveg henger, szögmérő, lézer fényforrás.

15. Tétel
Kísérlet: Mérje meg a kiadott üveglencse fókusztávolságát és határozza meg dioptriáját!
Szükséges eszközök: ismeretlen fókusztávolságú üveglencse, optikai pad, gyertya, gyufa.

16. Tétel
Feladat: Magyarázza meg a mellékelt ábrán látható jelenséget! (a fény kettős természete)

17. Tétel
Feladat: Elemezze és értelmezze a mellékelt ábrán feltüntetett bomlási sort! (radioaktivitás)

18. Tétel
Feladat: Az alábbi vázlatos rajz alapján ismertesse melyek egy atomerőmű főbb részei, és melyiknek mi a szerepe!

19. Tétel
Kísérlet: Fonálinga lengésidejének mérésével határozza meg a gravitációs gyorsulás értékét!
Szükséges eszközök: fonálinga, stopperóra, mérőszalag, állvány.

20. Tétel
Feladat: Az alábbi táblázatban szereplő adatok segítségével elemezze a Merkúr és a Vénusz közötti különbségeket, illetve hasonlóságokat!

  Merkúr Vénusz
1. Közepes naptávolság 57,9 millió km 108,2 millió km
2. Tömeg 0,055 földtömeg 0,815 földtömeg
3. Egyenlítői átmérő 4 878 km 12 102 km
4. Sűrűség 5,427 g/cm³ 5,204 g/cm³
5. Felszíni gravitációs gyorsulás 3,701 m/s² 8,87 m/s²
6. Szökési sebesség 4,25 km/s 10,36 km/s
7. Legmagasabb hőmérséklet 430 °C 470 °C
8. Legalacsonyabb hőmérséklet −170 °C 420 °C
9. Légköri nyomás a felszínen ~ 0 Pa ~ 9 000 000 Pa

A Vénusz és a Merkúr felszíne