2021. 10. 02.

Tagozataink rövid bemutatása

A hozzánk jelentkezők az alábbi tagozatok közül választhatnak

Az angol nyelv iránt érdeklődőknek speciális angol tagozatot szervezünk. A tagozaton az angol nyelvet heti 5 órában tanítjuk. Az angol középfokú nyelvvizsga megszerzését követően angol nyelvből szerezhetnek felsőfokú nyelvvizsgát, vagy a második idegen nyelvből egy másik középfokút.

humán tantervű tagozaton a magyar nyelv és irodalom, a történelem tantárgyak kapnak nagyobb óraszámot. Az idegen nyelv tanítása differenciáltan folyik. Ez lehetőséget ad az állami nyelvvizsgára való felkészülésre. Az ezen tantárgyak iránt érdeklődők sok irányban tanulhatnak tovább, pl. pedagógia, pszichológia, jog, közgazdaságtan, néprajz, média.

Évek óta népszerűek az emelt óraszámú természettudományos képzést biztosító reál tagozataink:
- A matematika, informatika specializációt az informatikai, közgazdasági, műszaki egyetemekre készülőknek ajánljuk. Emelt óraszámú képzés keretében sikeresen felkészülhetnek a legszínvonalasabb képzést nyújtó egyetemeken folytatandó tanulmányokra, illetve jártasságot szereznek programozásban is, aminek elsajátítását a robotika elemei is segítik.
- A másik reál irányú specializációra a biológia és kémia iránt érdeklődő tanulókat várjuk. Itt az emelt óraszámban nemcsak elméleti, hanem gyakorlati tudásukat is fejleszthetik a laboratóriumi gyakorlatokon. Ez jól megalapozza az orvosi, egészségügyi, vegyészmérnöki, környezetvédelmi irányú továbbtanulást.

Azoknak a tanulóknak, akik még nem tudták eldönteni, hogy milyen irányban tanulnak tovább a középiskola elvégzése után, az általános tantervű képzést javasoljuk.

Iskolánk speciális tagozata az Arany János Tehetséggondozó Program. A program ötéves, előkészítő évvel indul, és végig kollégiumi elhelyezést biztosít. Célja, hogy a régió tehetséges és a pályázat benyújtására jogosult tanulóit korszerű pedagógiai eszközökkel fölkészítsük nyelvvizsgára, valamint az egyetemi továbbtanulásra. Az első, az előkészítő év a gimnáziumi képzés megalapozása, mindenekelőtt magyar nyelv- és irodalomból, matematikából, angol nyelvből és informatikából.

A gimnázium a tehetséggondozást a sport területén is kiemelten fontos feladatának tartja, várjuk a kiemelkedő sporttehetségeket. Bármely tagozatunkra nyernek felvételt, segítjük őket abban, hogy minél eredményesebben készüljenek a versenyekre. Szükség esetén egyedi elbírálás szerinti kedvezményeket (pl. egyedi tanrendet) biztosítunk számukra.