2021. 10. 02.

Szilágyis Alapítvány

Bemutatkozás

Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium Baráti Köre hozta létre a Szilágyis Alapítványt, melynek célja a sokoldalúbb, gazdagabb gimnáziumi oktatás biztosítása és fejlesztése, az iskola határozott karakterének kialakítása:

  • Az alapítvány a gimnáziumi tanulók számára szaktárgyi és más pályázatokat ír ki és díjaz, az arra érdemes diákoknak tanulmányi ösztöndíjat létesít.
  • Segíti a tanulók szervezett szabadidejének eltöltését (például tanulmányi kirándulásokhoz való hozzájárulással) anyagi támogatást nyújt az iskolaújság költségeihez.
  • Segítséget ad egyes szaktárgyak oktatási segédeszközeinek, taneszközeinek beszerzéséhez.
  • Ösztönzi a kiemelkedő tanári teljesítményeket is.
  • Pénzügyi eszközökkel és más módon részt vállal a gimnázium épületeinek felújításában, karbantartásában.

Kérjük, hogy adománnyal vagy személyi jövedelemadójának 1%-ával támogassa a fenti célok megvalósítását. 

Adatok:

  • név: Szilágyis Alapítvány
  • adószám: 19142869-1-10
  • bankszámlaszám: 11739009-20106603

Köszönjük támogatását!

(borítófotó: Hannah Busing)