2024. 06. 10.

Árvai Hilda Miniszter Elismerő Oklevele elismerésben részesült

Pedagógusnap alkalmából

A Miniszter Elismerő Oklevele adományozható annak a természetes személynek, munkacsoportnak, közösségnek, aki (amely) a köznevelésért felelős minisztériumban vagy a miniszter ágazati irányítása, felügyelete alá tartozó intézményben, szervnél, illetve a miniszter felügyelete alá tartozó ágazatok területén tevékenykedő szervezetnél a szakmai munkáját huzamos ideig színvonalasan végzi, vagy a szerv eredményes működése szempontjából fontos szakmai feladat végrehajtásában szerez érdemeket.

Árvai Hilda 1994-ben végzett matematika-kémia szakos tanárként a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen, majd 2000-ben ugyanott számítástechnika szakos tanári diplomát is szerzett. Először az egri Lenkey János Honvéd Középiskola és Kollégiumban, majd a szentendrei Magyar Honvédség Központi Tiszthelyettes és Szakképző Iskolájában, végül 2002-ben az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégiumban helyezkedett el, ahol azóta is dolgozik, 2003-tól pedig annak intézményvezető-helyetteseként tevékenykedik.

Folyamatosan, kitartóan fejleszti magát, csak 2002-től 21 különböző továbbképzést végzett el, képzettségeket szerzett. 2020-ban sikeres mesterpedagógus minősítési eljárásban vett részt.

Közel 30 éves pedagógus pályafutása alatt sok sikert ért el tanítványaival különböző szintű szaktárgyi versenyeken, de ettől még fontosabbnak tartja, hogy a diákokkal megszerettesse tantárgyait, és eredményesen készítse fel őket a sikeres érettségire és a felsőoktatási tanulmányokra.

Vezetői feladatait, melyek elsősorban az iskola mindennapjainak és a középfokú beiskolázás folyamatának menedzselését jelentik, fáradhatatlanul, nagy pontossággal és odaadással végzi, sikeresen teremtve egyensúlyt az intézmény egésze, illetve a pedagógusok és a diákok egyéni érdekeinek figyelembevétele között.

Pályafutása alatt az iskola több szakmai változáson ment át, melyeket lekesen és tevőlegesen támogat. Az utóbbi időben egyre jobban megszaporodó pályázatok szinte mindegyikének megvalósításából alaposan kiveszi a részét, akár résztvevőként, akár a pályázatok adminisztrátoraként.

Nagy szaktudású, óriási munkabírású, precíz munkavégzésű pedagógus és vezető. Egyszerre tud szigorú és megértő lenni a tanulókkal és kollégákkal egyaránt, ezért a gyerekek és felnőttek egyaránt kedvelik. Mindenben lehet rá számitani, minden feladathoz proaktivan ál, és nagy önállósággal képes teendőit végrehajtani.

Az Egri Tankerületi Központ 2019-ben az "Egri Tankerület Kiváló Pedagógusa" kitüntetéssel ismerte el tevékenységét.

Sokoldalú személyiségét, melyben az intézmény egészének országosan elismert sikeres működése tükröződik, nehezen lehetne pótolni. Az eddigi életpályáját meghatározó színvonalas, elkötelezett, példamutató oktató-nevelő és vezetői munkája alapján méltó a Miniszter Elismerő Oklevele díjra.