2021. 10. 06.

Diákönkormányzat

Bemutatkozás

Az iskolai diákönkormányzat célja, hogy a diákok aktívan részt vehessenek az iskolai életet formáló tevékenységekben, képviselhessék érdekeiket, jogaik és kötelességeik ismeretében ráláthassanak az iskola működését meghatározó tényezőkre.

Az osztályokban választott diák önkormányzati titkárok továbbítják osztálytársaik véleményét, a felmerülő kérdéseket az iskola nevelőtestülete és vezetősége felé.

Az intézményvezető részt szokott venni a DÖK-gyűléseken, valamint évente megrendezésre kerül a diákfórum, ahol minden osztály képviselői nyílt kérdéseket intézhetnek az igazgatóhoz és a tanárokhoz.

Iskolánkban a diákönkormányzat fő feladatának tekinti az iskolai élet színesítését, a diákok érdekeinek képviselését.

Gyűléseink jó hangulatban telnek, sok ötlettel megfűszerezve. Általunk szervezett program például a gólyanap, a a diáknap, és egyéb különleges események (pl. börtönlátogatás, drogprevenciós előadások stb.).

A diákoktól és a vezetőség részéről érkező kéréseket legjobb tudásunk szerint próbáljuk teljesíteni. Tagjaink mind aktívak, így jó munkát tudunk végezni.

A csapat összetartó tanára Tóth László tanár úr, a diákönkormányzat elnöke jelenleg Juhász Jázmin.

Minden évfolyamon kijelölt évfolyamfelelősök gondoskodnak az információ gyorsabb terjedéséről.

Az iskolai tevékenységen túl a diákok gyakran vesznek részt városi rendezvényeken is, kapcsolatot tartanak a Városi Diáktanáccsal, hiszen néhányan ennek a szervezetnek is a tagjai, így biztosított a kapcsolat más iskolák diákjaival is, értesülnek a városi szintű programok lehetőségeiről és azt közvetíteni tudják szilágyis diáktársaik felé.

A DÖK gyűlések havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre, és aktív látogatottság jellemző. A szükséges feladatok és aktualitások megbeszélése mellett mindig lehetőség nyílik olyan új ötletek, programok megvitatására is, amelyek tartalmasabbá tehetik a tanítási napokat.