2024. 06. 10.

Eötvös József-díjat kapott Burom Mária

Pedagógusnap alkalmából

Az Eötvös József-díj a köznevelésért felelős miniszter által adományozott, 1999-ben alapított egyik állami elismerés. Azoknak a kiemelkedő munkát végző óvodai, általános iskolai, középiskolai, szakiskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik oktató-nevelő munkájuk során, életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a pedagógus élethivatás mellett. Évente, a pedagógusnap alkalmából adják, a díjból évente legfeljebb nyolc adományozható. A díjazott az adományozást igazoló okiratot és bronz kisplasztikát kap, amely Kutas László szobrászművész alkotása.

Burom Mária 1984-ben szerzett matematika-fizika szakos középiskolai tanári diplomát Debrecenben, és rögtön az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégiumba került.

Tanítványait nem csak oktatja, hanem neveli is, szinte anyaként bánik velük. Nem megköveteli, hanem személyes példamutatásával kivívja tanítványai tiszteletét. Kezdetektől fogva osztályfőnökként is tevékenykedik, hét reál tagozatos osztályt kovácsolt össze és vitt eddig végig. Tanítványai nem csak a tanulás terén aktívak, hanem a közösségi életben is. Példa értékű kapcsolatot ápol diákjai szüleivel is.

Órái érdekesek, változatosak, mindig csempész beléjük egy kis színt. Ügyel a differenciálásra: egyszerre zárkóztatja fel, motiválja a lemaradókat, és éri el, hogy a tehetséges diákok eredményesen készülhessenek fel a tanulmányi versenyekre. A legkiválóbbakkal sokat foglalkozik, de a többiek sosem érzik, hogy emiatt háttérbe szorulnának. Mindannyiukkal megszeretteti a matematikát és a fizikát, szinte egytől-egyig jeles eredményt érnek el az emelt és középszintű érettségi vizsgákon, és sikerrel teljesítenek a felsőoktatásban.

Lelkiismeretes, felkészült és nagy munkabírású. Folyamatosan képezi magát. Komoly követelményeket állít, de segít azokat elérni. Rendkívüli igényes, amit tanítványaitól is elvár: például rendezett füzetvezetésre neveli őket, ami a későbbiekben sok hasznot és könnyebbséget hoz nekik.

Tanulmányi és versenyeredményeit pedagógustársai is elismerik, akikkel szintén nagyon segítőkész, tapasztalatait folyamatosan megosztja velük.

Burom Máriát egy volt tanítványa így jellemezte: „Örömmel, hálásan támogatom a jelölését. Kiváló szakmai színvonalon nevel-oktat, órái mindig színesek, változatosak. Következetes, szigorú, de szeretetteljes munkájának köszönhetően minden diákjával megkedvelteti a matematikát, így azok eredményesen készülnek fel az érettségire és felvételire. Tehetséggondozás terén is kiemelkedő tevékenységet végez, minden évben számos diákja jut el neves versenyek országos döntőibe. Az én legszebb eredményem az OKTV 37. helyezés. A tanárnő matematikából és fizikából egyaránt foglalkozik tehetséggondozással. Mindkettőből sikeres, de előbbi a specialitása. Már kilencedikben tudatosan keresi, felismeri és módszeresen foglalkozni kezd a tehetséges tanulókkal. A tanórákon történt alapozás mellett sok külön munkával, gyakorlással készíti fel őket a versenyekre, és azok teljes palettáján folyamatosan megméretteti őket. Tanítványai tisztelik, ami a motiváció egyik alapja, a másik pedig a tantárgy szeretete, amelyet példamutató munkájával ér el.”

A fentiek alapján Burom Mária tanárnő méltó e díjra. Pedagógusként és szaktanárként is egyaránt fáradhatatlanul munkálkodik tanítványai nevelésén-oktatásán, a követelmények teljesítésétől kezdve a felzárkóztatáson és a tehetséggondozáson át a közösségépítésig. Neve nem csak az iskolában, de a városban és azon túl is etalon. Óriási munkabírású, nagy szaktudású, módszertanilag sokszínű, sokat követelő, de nagyon segítőkész tanáregyéniség, akit egyöntetű tisztelet övez.