2022. 08. 06.

Étkezéssel kapcsolatos információk

2022/2023. tanév

Étkezést kizárólag annak tudunk biztosítani, aki adott le nyilatkozatot étkezés igényléséhez a 2022/2023. tanévre vonatkozóan. A normatív kedvezmény kizárólag a 328/2011. (XII.29) kormányrendelet 21. §-ban szereplő megfelelő melléklettel-nyilatkozattal együtt érvényesíthető.

A normatív kedvezményt kizárólag annak tudjuk érvényesíteni, aki adott le erről érvényes igazolásokat:

  • 3 vagy több gyermek esetén: MÁK igazolás vagy a családi pótlék összegéről egy igazolás (pl. bankszámla kivonat)
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén: határozat erről
  • tartósan beteg vagy fogyatékosság esetén: orvosi igazolások hiányában kizárólag teljes áron étkezhet a gyermek!

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2021. szeptember 2-án elfogadott 22/2021. (IX. 03) számú rendelet módosította a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III.
30.) önkormányzati rendeletet. A rendeletmódosítás értelmében a térítési díjakat az étkezés igénybevételét
megelőzően egy havi időtartamra meg kell fizetni. Ezért szeptemberben 2 hónapot kell fizetni (szeptember és október).

A háromszori étkezést kérőknek előre láthatólag egy napi díja a 2022/2023. tanévre 1.230,-Ft. Szeptember hónapra 27.060,-Ft, október hónapra 24.600,- Ft.

Az egyszeri étkezést (ebéd) kérőknek előre láthatólag egy napi díja 569.-Ft. Szeptember hónapra 12.518,- Ft, október hónapra 11.380,- Ft. A havi összeg a napok számától függ.

A délelőtt 8:30-ig beérkezett lemondást a másnapi étkezéstől tudjuk módosítani!

Az étkezéssel kapcsolatban bármilyen ügyintézés (pl. étkezés igénylés, lemondás stb.) Fodor Dóra vagy Bátonyiné Nemes Ildikó gazdasági ügyintézőnél lehetséges: személyesen az intézmény gazdasági irodájában, vagy e-mailben (fodor.dora@szilagyi-eger.hu vagy batonyine.ildiko@szilagyi-eger.hu) vagy telefonon a +36 36 324808 számon.

Amennyiben az étkezés díjának kiegyenlítése a jelzett időpontban nem történik meg, a további étkeztetés problémába ütközik, egyeztetésre lesz szükség!