2024. 06. 10.

Ismét Akkreditált Kiváló Tehetségpont lettünk

Harmadjára nyertük el a kitüntető címet

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége a 2023/2024. évi akkreditációs folyamatban való részvételünk eredményeként érdemesnek találta iskolánkat az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címre nyerte. A méltatás szerint:

"A tehetségpont Eger városa és a térség tehetséggondozásában az egyik meghatározó intézmény, ahol 25 éve működik az Arany János Tehetséggondozó Program. Az előző akkreditációhoz viszonyítva jelentősen bővült a tehetséggondozás terén akkreditált képzettséggel rendelkező szakemberek száma, akik aktív részesei a tartalmában és számszerűségében megnövekedett számú tehetséggondozó program megvalósításának. A tehetségpont vezetése elkötelezett a tehetségügy iránt, látható az innovációra törekvés, a menedzser szemlélet. Az AJTP-n kívüli tehetséggondozó programjaik főként a képességfejlesztést, a versenyeken való eredményes szereplést szolgálják. Fellelhető a tematikákban a holisztikus szemlélet. A komplex személyiségfejlesztő és támogató programok alul reprezentáltak. Bemutatott tanácsadó tevékenységük személyiségfejlesztést szolgáló része az Arany János Programhoz kapcsolódik. Dicséretes, hogy megjelenik az egyéni mentorálás, a belső és külső tudásmegosztás is. Együttműködéseik széleskörűek, a programokhoz kapcsolódnak, valamint jól szolgálják a szakmai fejlődést, a tehetségpont tevékenységének megismertetését. Gratulálunk az egyre gazdagodó tehetséggondozó munkához! Javasoljuk az akkreditált kiváló tehetségpont minősítést."