2022. 11. 17.

Tájékoztatás az iskolai szociális segítő szolgáltatásról

2018. szeptember 1-től, minden óvodában és iskolában kötelező a szociális segítő szolgáltatás biztosítása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 40/A.§-a alapján.

A szociális segítő feladatai:

A szociális segítő szolgáltatás elsősorban megelőző tevékenység, célja a gyermekek, tanulók egyéni fejlődésének segítése, valamint a csoportok, osztályok, közösségek fejlesztése.

A szociális segítő az óvodában, iskolában rendszeresen ügyfélfogadást tart. A gyermek, szülő és a pedagógus egyaránt megkeresheti a gyermeket, vagy gyermekközösséget érintő problémával. A szociális segítő információt, tanácsot ad, szükség esetén speciális szakember felkeresését javasolja. A segítő elérhetősége az intézményi faliújságon, honlapon elérhető.

A szociális segítő a csoportvezetővel, osztályfőnökkel egyeztetve, a felmerülő szükségletek alapján prevenciós foglalkozásokat biztosít a csoportoknak, osztályoknak. A foglalkozások a gyermekek életkorához igazodóan, az óvodai, osztályfőnöki munkához kapcsolódva valósulnak meg. A leggyakoribb témák: az önismeret, a kommunikációs, a társas készségek fejlesztése, a konfliktusok megelőzése, helyes kezelése, a digitális biztonság, a környezettudatosság, a szenvedélybetegségek megelőzése.

A szociális segítő a fentieken túl részt vesz az intézmény közösségi eseményein.

A szociális segítő az általa önállóan szervezett programokról külön tájékoztatást nyújt az érintetteknek.

A szociális segítőről:

A szociális segítő felsőfokú szociális végzettséggel rendelkező szakember (szociálpedagógus, szociális munkás vagy szociális szakirányú végzettségű pedagógus). Munkáltatója az egri Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság igazgatója.

Adatkezelés:

A szociális segítő titoktartásra kötelezett, munkája során a szolgáltatást igénybe vevők adatait az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelési tájékoztató az egri Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság honlapján érhető el.

Panaszjog: 

Amennyiben a szociális segítő munkájával kapcsolatosan panasz, kérdés merül fel, forduljon bizalommal a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjéhez, vagy a gyermekjogi képviselőhöz, akiknek elérhetőségei az intézményben szokásos módon kifüggesztve megtalálhatóak.