2023. 01. 11.

TÁJÉKOZTATÓ A 9. ÉVFOLYAMRA JELENTKEZŐK RÉSZÉRE SZERVEZETT KÖZPONTI VIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

Kedves érdeklődő 8. osztályos tanulók!

A központi írásbeli vizsga időpontja: 2023. január 21. (szombat) 10 óra
Pótnap: 2023. január 31. (kedd) 14 óra

Az írásbeli vizsga terembeosztása INNEN letölthető, de a vizsga napján a bejáratnál elhelyezett hirdetőtáblán is közzé tesszük. Kérjük, hogy a vizsga megkezdése előtt 30 perccel érkezzetek meg, és a kijelölt tanteremben várakozzatok.

Akik nem találják magukat a fenti listában, de nálunk szeretnék megírni a vizsgát, a 202-es terembe menjenek!

A központi írásbeli felvételi vizsgára hozzatok magatokkal személyazonosításra alkalmas igazolványt (diák-, vagy személyi igazolványt). Az írásbeli vizsgán használható segédeszközök: vonalzó, körző, szögmérő. Ezen kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. A dolgozatok megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete tollal kell elkészíteni.

A január 21-i központi írásbeli vizsga ütemezése:
10:00–10:45 magyar nyelvi feladatlap megoldása
10:45–11:00 szünet
11:00–11:45 matematika feladatlap megoldása

A január 31-i pótnap ütemezése:
14:00–14:45 magyar nyelvi feladatlap megoldása
14:45–15:00 szünet
15:00–15:45 matematika feladatlap megoldása

A vizsgázókat kísérő szülők, hozzátartozók az írásbeli vizsga ideje alatt az aulában tartózkodhatnak.

A kijavított dolgozatot megtekinthetitek és az eredményt átvehetitek személyesen (szülői kísérettel) vagy meghatalmazott útján 2023. január 27-én 7:00-15:00 óra között az iskola 59. termében.

Sok sikert kívánunk!
az iskolavezetés