2022. 01. 02.

Tájékoztató a 9. évfolyamra jelentkezők részére szervezett központi vizsga rendhagyó lebonyolításáról

Az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott 30/2021. (XI.23.) határozat alapján

Az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott 30/2021.(XI.23.) határozat rendelkezik a középfokú iskolákban történő felvételi eljárás szabályairól a veszélyhelyzetre tekintettel.

A központi írásbeli vizsga időpontja: 2022. január 22. (szombat) 10 óra
Pótnap: 2022. január 27. (csütörtök) 14 óra

A fenti rendelet a központi írásbeli vizsga letételére második pótnapot is biztosít, melynek időpontja: 2022. február 4. (péntek) 14 óra.

  1. A központi írásbeli vizsga második pótnapján kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. Az egyéb rendkívüli, a vizsgázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megítélésének mérlegelési jogköre a vizsgaszervező intézmény vezetőjének a hatáskörébe tartozik.
  2. A központi írásbeli vizsga második pótnapján való részvételt annál a középfokú oktatási intézménynél kell a jelentkezőnek kérelmezni, ahová a jelentkezését eredetileg beadta. A kérelem benyújtásának határideje: 2022. január 28. (péntek) 16 óra. A kérelmet a vizsgaszervező intézmény vezetője saját hatáskörében bírálja el.

Az írásbeli vizsga napján a vizsgázók testhőmérséklet mérés és kézfertőtlenítés után léphetnek intézményünkbe. Kérjük a vizsgázókat, hogy az intézménybe lépéstől kezdve a vizsga teljes időtartama alatt viseljenek maszkot.

Az írásbeli vizsga terembeosztását az adott napon a bejáratnál elhelyezett hirdetőtáblán tesszük közzé. Kérjük a tanulókat, hogy a vizsga megkezdése előtt 30 perccel érkezzenek és a kijelölt tanteremben várakozzanak.

A központi írásbeli felvételi vizsgára a tanulók hozzanak magukkal személyazonosításra alkalmas igazolványt (diák-, vagy személyi igazolványt). Az írásbeli vizsgán használható segédeszközök: vonalzó, körző, szögmérő. Ezen kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. A dolgozatok megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete tollal kell elkészíteni.

A 2022. január 22-i központi írásbeli vizsga ütemezése:
10:00–10:45 magyar nyelvi feladatlap megoldása
10:45–11:00 szünet
11:00–11:45 matematika feladatlap megoldása

A vizsgázókat kísérő szülők, illetve hozzátartozók az írásbeli vizsga ideje alatt nem tartózkodhatnak intézményünkben. A vizsgázókat az írásbeli vizsga befejezését követően az iskola épülete előtt szíveskedjenek megvárni.

A központi írásbeli vizsga eredményéről kiállított értékelő lapot elektronikus úton küldjük meg az érintett vizsgázóknak.